waldilukow@wp.pl
Menu

Projekty unijne


Firma wzięła udział w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 

 

I PROJEKT:

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji obuwia w firmie PPH WALDI.

Cel projektu:
  1. Wprowadzenie do oferty nowego produktu tj. obuwia dziecięcego oddychającego w technologii wtrysku bezpośredniego podeszwy oddychającej na bawełnianą cholewkę (kapcie dziecięce),
  2. Udoskonalenie dotychczas oferowanych produktów: obuwia damskiego i męskiego.

II PROJEKT:

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku produkcyjno – magazynowego zmierzająca do obniżenia kosztów w zakresie użytkowania budynku oraz do poprawy jego efektywności ekologicznej.

Cel projektu:
  1. Podniesienie efektywności i komfortu pracy zatrudnionych pracowników,
  2. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w ochronę środowiska,
  3. Troska o środowisko naturalne

III PROJEKT:

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R w firmie PPH WALDI poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych wkładek obuwniczych”
Celem i przedmiotem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPH WALDI
poprzez wdrożenie wyników zleconych prac B+R oraz wdrożenie innowacji w zakresie produkcji
wkładek obuwniczych na bazie termoplastycznych tworzyw sztucznych. Projekt dotyczy pokrewnej
dywersyfikacji działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów na rynek (innowacja
produktowa), wytwarzanych dzięki wdrożeniu nowoczesnej linii technologicznej (innowacja
procesowa). W ramach projektu zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, które są
bezpośrednim efektem wdrażanych prac B+R. Planuje się zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych
tworzących wspólnie linię technologiczną do wytwarzania nowych produktów m.in. ploter do
rozkroju materiałów ze zintegrowanym oprogramowaniem, prasa rozgrzewająca materiał, prasa do
formowania wkładek obuwniczych z agregatem chłodniczym, formy do produkcji wkładek
obuwniczych (damskie, męskie i dziecięce) oraz automaty szwalnicze z czytnikiem kodów. Projekt
realizuje cele na poziomie produktu tj. otrzymanie wsparcia (dotacji) w zakresie: inwestycji,
wdrażania wyników prac B+R oraz wprowadzenia produktów nowych dla rynku i dla firmy. W efekcie
zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu związane ze wzrostem zatrudnienia poprzez utworzenie
nowych miejsc pracy, wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej, wdrożenie wyników prac
B+R oraz osiągnięcie przychodów ze sprzedaży nowych i udoskonalonych produktów (wartość
dodana projektu). Grupą docelową stanowić będą przede wszystkim dotychczasowi odbiorcy zakładu
pochodzący z rynku krajowego oraz zagranicznego w tym m.in. hurtownie i sklepy oraz klienci
indywidualni jak również projekt umożliwi wejście na nowych segment odbiorców jakim będą
producenci obuwia. Wynikiem projektu będzie też internacjonalizacja działalności.
Wartość projektu: 1 101 296, 68 PLN
Wkład EFRR: 626 754, 20 PLN

 

Translate »